Historische Bouwwerken
Kunnen dateren van uit de Romijnse Oudheid tot en met de Renaicanse of de Barok periode. De Historische gebouwen worden bescheven ( indien informatie voorradig is) met de functionele geschiedenis van het betreffende historische bouwwerk. Tevens zal getracht worden te achterhalen, of het betreffende gebouw ook een herbouwing heeft ondergaan.

Renovatum

Hiermee wordt op een historisch bouwwerk het jaartal in Romeinse cijfers en letters aangegeven, waarin het gebouw een constructuele verandering heeft ondergaan.

Bouwstijl.(en)

Bouwstijlen kunnen varieren van uit de Romeinse Oudheid tot aan de Barok of Roccoco periode.

Architecten en Bouwmeesters

Bij de betreffende historische bouwwerken wordt bij de bouwstijl ook de architect en bouwmeesters gelinkt.